برای دیدن فرتورهای مکه در سال 1953 و چگونگی زندگی اعراب اینجا را کلیک کنید

اولین روحانی جهان، اولین شیادی بود که به اولین ابله رسید          ولتر

درد من تنهایی نیست، بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب، این حماقت را حکمت حداوند می نامند             گاندی

کسانی که چشم بسته دباله روی این رژیم میباشند مانند گوسفند های پولدار دنباله روی یک سری آدم کش میباشند

فرتور علی ابن ابی طالب در موزه لوور فرانسه

امام زاده سیار دیجیتال برای فریب و سرکیسه کردن مشتی بیخرد

فرتور بالا خود گویای تفکر دانشگاهی در جمهوری اسلامی است

درجه هوشیاری در جمهوری اسلامی را ببینید

ویلای فائزه رفسنجانی در کرالدشت شمال ایران بیخود نیست که آخوندها روز بروز پولدارتر و مردم بیخردتر میشوند

بنا به گفته این نوشته پس انسان میتواند هزاران سال زندگی کند

به واقع این دو نفر حرف درست را میزنند

نوشته بالا خود گویا است

آیت الله فریب کار در حال دستبوسی شهبانوی ایران و اکنون یکی از آیت الله های پُر قدرت در ایران آخوند جنتی

ریا بین آخوندها دیگر چیزی است که همه میدانند

فرتور بالا خود گویای تفکر آخوندیست

#