هرکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدادهر بماند

هرکس که نداند و نخواهد که بداند

حیف است که چنین جانوری بماند!

روشنگری روشنگری تا نیز او هم بدان

 

رُخشاره (فیلم) احتمالأ کشته شدن یک نوزاد در روز عاشورا 16 آذر 2570 (1390) شب آشورا 6 دسامبر 2011

جالب توجه در دقیقه 1/30 مردک احمق میگوید اگر بمن رحم نمیکنی به این بچه رحم کن که درست بر عکس آن میشود

بنا به گفته آخوندها هر کس که در راه اسلام شهید شد میرود به بهشت سالروز برگشت امام حسین به بهشت را به تمام شیعیان شادباش میگوئیم جوانان دارند روشن میشوند لطفأ کلیک کنید

========================================================================

محمدبن جعفر طیار پسر جعفر طیار
او در حمله به شهر شوشتر توسط یک سرباز ایرانی زخمی و کشته می شود. تازیان (عربها) در جنگ شوشتر 40 هزار تن را می کشند و جوی خون راه می اندازند و زنها و دختران را به کنیزی و برای فروش به مدینه می برند
او در این جنگ توسط یک دلاور ایرانی کشته می شود اما اثری از آن دلاور وجود ندارد اما قبر باشکوهی برای این تازی (عرب) در نزدیکی دزفول وجود دارد از قرار معلوم ، ایرانیان حرمت زیادی برای متجاوزان به نوامیسشان قایل هستند

آیا عقل ما ایرانیان پاره سنگ بر نمیدارد ؟ آخر این مرد نه سید است نه از نسل پیامبر است و نه از نسل علی  یک متجاوز بوده که در جنگ کشته شده نه تنها کمکی به ما ایرانیان نکرده که دشمن وطن و فرهنگ ما هم بوده اما آرامگاه دلاوران ایران نه پیداست و اگر هم پیداست همچنان در سکوت مانده
آیا ما لایق این وضع نابسامان هستیم یا نه؟
  افسوس که ما ایرانیان حافظه تاریخی نداریم

بقعه محمد بن جعفر طیار

======================================================================================

فرتور زیر در چند روز گذشته (16 آذر 2570 (1390)(6 دسامبر 2011 ترسائی) در يكي از خيابانهاي اصلي شهر اراك گرفته شده است.امامزاده ای سيار.ضريح امامزاده ای كه به داخل خيابانها آمده تا مردمی هم كه وقت رفتن به امامزاده را ندارند "حاجاتشان برآورده شود."و افرادي كه دوان دوان به سوی ضريح می آمدند و دستی بر آن مي كشيدند و پولی داخل آن می ريختند. مردی هم كه گويا رابط ميان مردم و امامزاده بود با ميكروفونی به دست مردم را به سوی امامزاده فرا ميخواند.ديگری هم پارچه های سبزی به مردم ميداد تا بتوانند دخيل ببندند

===================================================================================================

حال آرامگاه یعقوب لیث صفاری که بر زد هجوم تازیان (اعراب) به ایران میجنگید را در زیر ببینید. او بود که برای رهائی ایران به بغداد حمله برد

حال گور خیالی (چون بعد از کشتن حسین کسی نمیداند با جسدش و سرش چی کردند )حسین را ببینید که با پول و دست ایرانیانی ساخته شده:

حسین کسی بود که گفت: ایرانی را بایستی اسیر کرد زن هایش را به کنیزی برد و مردانش را کشت و کودکانش را به غلامی کشید ........

 

=======================================================================================

اکنون به روستائی که فردوسی بزرگ در آن متولد شد بنگرید آیا باید گفت دست مسئولین جمهوری و اسلامی درد نکند

آرمگاه فردوسی بزرگ که در زمان رضا شاه بزرگ ساخته شد فراموش نکنیم در آن زمان دولت رضا شاه بزرگ بودجه ای برای این کار نداشت اما با فروش بلیط بخت آزمائی دولت در آن زمان توانست آرامگاهی که الهام گرفته از آرامگاه کوروش بزرگ است بسازد تا بدینگون فردوسی را در جایگاهی که است به مردم نشان دهد