تارنمای هوشنگ معین زاده      

http://www.moinzadeh.com/

 هوشنگ معین زاده نویسنده کتابهای

وصیت نامه خدا ظهور(حکایت من با امام زمان) بشارت (خدا به زادگاهش باز میگردد) آیا خدا مرده است کمدی خدایان آنسوی سراب خیام و آن دروغ دلاویز پیامبران خرد (درپیکار با تاریکی هزاره ها)

مقاله ها:

 تظاهرات قانون اساسی: برگی از رویدادهای انقلاب 1357 ایران (کلیک کنید)